ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ

ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ

ΚΑΦΕ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΑΦΜ : 800574810

ΔΟΥ : Δ ΑΘΗΝΩΝ